Kjøpsvilkår

OPPLYSNINGER GITT I NETTBUTIKKEN

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive- og trykkfeil kan forekomme, og at vi dermed ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller del av den, dersom produktet er utgått. Du vil selvfølgelig få beskjed om dette og vi vil være behjelpelig med valg av andre sko og/eller farger.

Alle priser og beløp er oppgitt inklusiv mva., men eksklusiv frakt. Prisene vil bli endret dersom det er endringer i leverandørenes priser, endringer i valutakurser, tollsatser eller avgifter.
Tilbud- og kampanjeprodukter gjelder så lenge lageret rekker.

Du kan også komme hjem til oss for å prøve og handle her. Betaling via Vipps, bankkort eller kontant aksepteres.

I sakens natur, da vi er en skobutikk og man må prøve skoene før man finner ut om de passer som de skal, kan og vil man enkelte ganger motta sko hvor man på sålen kan se at de har vært prøvd. Det kan være støv eller at man ser fiberne har fått litt misfarging eller lignende, dette er da helt normalt, og vil ikke være grunn til reduksjon i pris. Skoene er fortsatt nye og selges også som nye. Vi selger IKKE brukte sko, såfremt dette ikke kommer tydelig fram under produktbeskrivelsen eller egen link i nettbutikken/menyen. Man har normale betingelser og kan, om man ikke godtar dette, returnere skoene for egen regning og få bytte eller pengene igjen.

Vi vil til enhver tid følge Forbrukertvistutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist. Men vi har ETT mål, og det er å strekke oss langt for å gjøre kunden fornøyd. Vi sikter oss inn på å ha Norges råeste kundeservice. Så man slipper å kontakte Forbrukertivstutvalget.

ANGRERETT

Her finner du informasjon om angreretten din om du skulle ønske å benytte deg av denne. Hvis du handler via internett har du alltid krav på å benytte deg av den lovfestede angreretten.

Du trenger ingen grunn for å angre, men det er viktig at du gir beskjed om at du ønsker å benytte deg av angreretten. Dette må du gjøre senest 14 dager etter du har mottatt pakken din fra oss.

Du har lov til å undersøke varene forsiktig, men merkelapper må ikke fjernes og forseglinger må ikke brytes om du ønsker å angre kjøpet ditt.

Retten til å undersøke varen er begrenset og kan sammenlignes med den undersøkelsen du kan gjøre i butikk. Dersom din undersøkelse av varen går ut over hva som er forsvarlig og nødvendig, er det mulig du må betale kompensasjon for at varen har mistet verdi. Du mister imidlertid ikke angreretten selv om du har gått utover undersøkelsesretten, eller begynt å bruke varen på vanlig måte så lenge du angrer innen angrefristen.  

  • Du fyller ut og legger ved angreretts-skjemaet sammen med returpakken og returnerer den til oss, her han du finne angrerettsskjema.

Vi har dessverre ikke gratis retur av angrede kjøp. Kun om det er oss selv som har gjort feil…

Returpakken kan returneres enten via PostNord til denne adressen:
iDance v/Cato Larsen
Ringsbyvegen 539
2164 Skogbygda 

Eller via HeltHjem til denne adressen: 
iDance v/Cato Larsen
Ringsbyvegen 539
2160 Vormsund. 

Vi kan også få tilsendt returpakker via Bring/Posten, men dette har vi bare mulighet til å få hentet en gang i uken da det er 1,5 mil å kjøre.

Det er du som kunde som må stå for returkostnaden.

På grunn av lovforskrifter er vi pliktig til å oppgi denne informasjonen til deg som kunde.

BYTTE

Ved bytte av sko grunnet valg av feil størrelse, vil vi gi deg ETT bytte fraktfritt. Du må selv sørge for bekostning av sendingen av skoene til oss. OM det skulle være behov for ytterligere ett bytte utover dette, vil vi be om betaling for neste sending. 

Returadresse: (Bruk helst PostNord) de er billigst og vi får skoene kjappere.
iDance v/Cato Larsen
Ringsbyvegen 539
2164 Skogbygda.

FORCCE MAJEUR

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er vi fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum. Tvister og lovvalg Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med vår nærmeste rettsinstans som verneting.

Alle rettsspørsmål som oppstår skal bedømmes i henhold til norsk lov, hvis ikke annet skriftlig er avtalt mellom partene. Alt innhold på våre hjemmesider er beskyttet etter bla opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bla omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene ikke kan under noen omstendighet lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra oss.

Handlekurv
Skroll til toppen